Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2013

Mindsoulheart
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości

— Marek Hłasko
Reposted fromkikikinga kikikinga vianie-zwykla nie-zwykla
Mindsoulheart
Mindsoulheart
Ilu samców,
Tylu kłamców.
— Jan Sztaudynger
Mindsoulheart
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— B.Pawlikowska
Reposted fromlifebyes lifebyes viabe-beautiful be-beautiful
Mindsoulheart
Zwykła obojętność nie boli. Boli obojętność ze strony osób, które obiecywały być na zawsze, a nagle zamykają się przed Tobą i przestaję emitować to ciepło, które kiedyś Cię ogrzewało. Nie są już tym światełkiem, które zawsze pozwala odnaleźć drogę do ich serca.
Reposted frommefir mefir viabe-beautiful be-beautiful

December 27 2013

Mindsoulheart
6009 bd52
Reposted fromverronique verronique
Mindsoulheart
7950 7104
Reposted fromuniesienia uniesienia viasunday sunday
Mindsoulheart
Żeby nauczyć się myśleć pozytywnie, trzeba trenować. Codziennie, systematycznie, konsekwentnie. Umiejętność pozytywnego myślenia jest jak mięsień. Im częściej go używasz, tym jest mocniejszy.
— B. Pawlikowska
Reposted frommortal mortal vianie-zwykla nie-zwykla
Mindsoulheart
dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach. 
Reposted fromznikajac znikajac vianie-zwykla nie-zwykla
Mindsoulheart
5456 1198

December 23 2013

cool | Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viasunday sunday
Mindsoulheart
5322 1d9d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasunday sunday
Melt my heart just a little bit | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viasunday sunday

Reposted fromweheartit weheartit viasunday sunday

December 19 2013

Mindsoulheart
0536 a172
Reposted fromskinnnyskeleton skinnnyskeleton viasunday sunday

December 16 2013

Mindsoulheart
1811 3a42
Reposted bywithout-a-soulair11niewypowiedzeniaDominique7
Mindsoulheart
Muszę być skałą trwałą, co by się nie działo
Całą energię kierować na nią.
Mindsoulheart
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit vialonely-world lonely-world

December 15 2013

ʜᴏᴘᴇ ツ
Reposted fromweheartit weheartit vialonely-world lonely-world
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl